TR ENG
  • Fan Seçim Programı

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre Politikası

  • Enerji verimliliği yüksek fanlar üretmek için Avrupa Birliğinin belirlemiş olduğu  Ecodesign Directive 2009/125/EC (ErP Directive) çerçevesinde çalışmalar yaparak CO2 emisyonunun azaltılmasına katkı sağlamak.
  • Sürdürdüğü her türlü üretim, hizmet faaliyetlerinde,  insan ve teknolojinin çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek  için gerekli uygulamaları yapar.
  • Çevresel konularda çalıştığı tüm pazarların gerektirdiği yasal ve sosyal sorumluluklara  uyar.
  • Yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını minimum seviyede tutmak, çevreye zararlı atıkların oluşturacağı kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, çevre bilincini yaymak için gerekli faaliyetleri sürdürür.
  • Çevre yönetim çalışmalarını ve olumsuz çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirir.
  • Çevre yönetim sistemini; müşterileri, tedarikçileri ve çalışanlarının da katılımıyla geliştirir.